·         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:               13/3/2020

·         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ :        20/3/2020

·         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ :     31/3/2020

·         ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ:  Όποιος είναι ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΟΣ (μισθωτός ή μπλοκάκι με άρθρο 39, ή διαχειριστές ή μέλη ΔΣ με αμοιβές κλπ) πρέπει οπωσδήποτε να επιλέξει το αντίστοιχο κουμπί.

·         ΑΝΑΡΤΗΣΗ:  Η ανάρτηση των εισφορών θα γίνει λογικά στις 16/3/2020 αφού επεξεργαστούν τις αιτήσεις για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

·         ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αρχές κάθε χρόνου θα μπορείτε να επιλέξετε ποια κατηγορία εισφορών θα πληρώνετε, (δεν θα μπορείτε να αλλάζετε μέσα στη χρονιά κατηγορία)

·         ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ:  Οι εισφορές θα είναι Οριστικές και όχι προσωρινές όπως πριν, συνεπώς αν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των εισφορών κάθε μήνα, θα επιβάλλονται προσαυξήσεις κάθε μήνα και δεν θα περιμένουμε εκκαθάριση όπως πριν.

·         ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ:  Αν δεν επιλέξετε κλίμακα το σύστημα αυτόματα θα σας κατατάσσει στην χαμηλότερη κλίμακα (220€), εκτός από όσους είναι παράλληλα μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες που θα κατατάσσονται στη 2η χαμηλότερη (262€).

·         ΛΑΘΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ : Εσφαλμένη επιλογή κατηγορίας δεν έχει δυσμενείς συνέπειες στη σύνταξη, αφού σε περίπτωση 40ετούς ασφάλισης θα αποτελεί το 1/40 του υπολογισμού αυτής, ενώ μπορεί να διορθωθεί με την επιλογή του επομένου έτους.

·         ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ:  Δίνονται 6 επιλογές (από 220 € έως 576€ το μήνα) θεωρητικά όσο μεγαλύτερες εισφορές πληρώνετε τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μελλοντική σας σύνταξη (εφόσον τα πληρώνετε έτσι καθόλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου σας). Η επιλογή σας πρέπει να γίνει σε συνάρτηση με τη ρευστότητά σας, το ύψος των προηγούμενων εισφορών, τα χρόνια που σας απομένουν για τη σύνταξη, και το ύψος της επιθυμητής σύνταξής σας.

·         ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ, ΕΦΑΠΑΞ κλπ): Δεν παρέχεται δυνατότητα επιλογής (θα υπάρχει μάλλον από 1.7.2020). Συνεπώς οι εισφορές ΕΤΕΑΕΠ εξακολουθούν να καταβάλλονται όπως πριν. Ίσως γίνει ενοποίηση εισφορών στο ειδοποιητήριο ΕΦΚΑ από 1.7.2020. Στο επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ και στο εφάπαξ θα δίνονται 3 επιλογές εισφορών.

·         ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΩ ΕΠΙΛΟΓΗ : Αφού μπείτε στο site του ΕΦΚΑ με τους κωδικούς ΤΑΞΙΣ το αφμ και το ΑΜΚΑ σας (https://apps.ika.gr/eAccess/access.xhtml?app=EFKAServicesInsCategSel)

·         ·         ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ:  Δυνατότητα επιλογής μειωμένων εισφορών για τα πρώτα 5 έτη.

·         ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ το ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Αφού εισέλθετε στο ΕΦΚΑ με τους κωδικούς ΤΑΞΙΣ κατόπιν επάνω δεξιά πατήστε Ηλ. Υπηρεσίες, στη 3η επιλογή επιλέξτε «Δικαιώματα κοινωνικής Ασφάλισης» και τέλος στη τελευταία επιλογή βλέπετε το «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας»

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΡΘΡΑ :

Δείτε τις κλίμακες εισφορών αναλυτικά στο άρθρο κατωτέρω (συν 10 € υπερ ΟΑΕΔ):

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

https://www.taxheaven.gr/news/47263/oi-nees-asfalistikes-eisfores-poy-oa-plhrwnoyn-epaggelmaties-aytoapasxoloymenoi-kai-agrotes

Επίσης δείτε την παρακάτω ανάλυση ως προς το πόση περίπου σύνταξη θα αναμένετε ανά κατηγορία εισφορών εφόσον όλα τα χρόνια θα δίνετε τα ίδια ποσά (δεν ισχύει όσο πιο κοντά είστε στη σύνταξη και έχετε πληρώσει με άλλα συστήματα εισφορές)  :

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=216587&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=email&utm_content=top_news&utm_…

Αν έχετε κερδοφορία,  η επιλογή μιας ανώτερης εισφοράς ΕΦΚΑ θα έχει μικρό όφελος φόρου εισοδήματος, λόγω της αφαίρεσης των ασφαλιστικών εισφορών από τα κέρδη σας. Λεπτομέρειες στο ακόλουθο link:

https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=216638&utm_source=articles_newsletter&utm_medium=email&utm_content=forotexnikos&utm_campaign=21/02/2020&smclient=02d7b082-ec76-11e6-8a95-0cc47a6bceb8

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, οι επαγγελµατίες που ασφαλίζονταν στο παρελθόν µε τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΟΑΕΕ και είχαν υποχρέωση να αλλάζουν κλάση ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα, φαίνεται στην πλειονότητά τους να έχουν καταβάλει µια µέση εισφορά για τα έτη 2002-2019 της τάξης των 240 ευρώ, ποσό που «χτίζει» µέσες συντάξιµες αποδοχές της τάξης των 1.200 ευρώ. Πρόκειται για ασφαλισµένους του πρώην ΟΑΕΕ που µετρούν ήδη από 20 έως 30 έτη ασφάλισης. Στο νέο σύστηµα μπορούν να ενταχθούν στην 3η ασφαλιστική κατηγορία προκειμένου να διατηρήσουν στο ίδιο ύψος την σύνταξη που έχουν «χτίσει» μέχρι τώρα. Εάν επιθυµούν να αυξήσουν το ποσό της προσδοκώµενης σύνταξής τους, πρέπει να ενταχθούν σε µεγαλύτερη της 3ης ασφαλιστική κατηγορία. Το εν λόγω σενάριο εκτιµάται πως καλύπτει περί το 70%-80% των ασφαλισµένων του πρώην ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα για τους επιστήµονες του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόρους, συµβολαιογράφους, µηχανικούς, γιατρούς) φαίνεται πως η επιλογή της 4ης κατηγορίας διατηρεί το ύψος της προσδοκώµενης σύνταξης στο σηµερινό της ύψος και οποιαδήποτε κατηγορία από την 3η και κάτω το ρίχνει.

Και η αναλογιστική μελέτη πάντως που συνοδεύει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο προεξοφλεί πως το 80% θα ενταχθεί στην ελάχιστη και υποχρεωτική κατηγορία.