100% επιχορήγηση για κατασκευή e-shop

Ποσό επιχορήγησης:  Έως 5.000 € για Νέο e-shop
(
σε νέο eshop το 30% του έργου μπορεί να αφορά και συνοδευτικές δαπάνες Η/Υ & εξοπλισμού πληροφορικής)
 Έως 1.500 € για ανανέωση υπάρχοντος eshop
(δεν επιδοτούνται Η/Υ στην ανανέωση e-shop)
Κριτήρια που πρέπει να έχετε για να μπορέσετε να αιτηθείτε: · Nα έχετε ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή  Δραστηριότητα με τα Μεγαλύτερα έσοδα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (o ΚΑΔ της κύριας δραστηριότητας να ξεκινάει από 47  ή ο ΚΑΔ των Μεγαλύτερων Εσόδων, όπως φαίνεται στο Ε3 της χρήσης 2019, να ξεκινάει από 47), στο κεντρικό ή σε κάποιο από τα τυχόν υποκαταστήματα της επιχείρησης. · Να έχετε Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης · Να έχετε κλείσει υποχρεωτικά από το Νόμο τουλάχιστον για 1 ημέρα λόγω covid 19 · Να έχετε κάνει έναρξη έως τις 13/2/2021 · Να έχετε μείωση του τζίρου πάνω από 20% , μεταξύ του ΄Δ τριμήνου του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019 για όσες επιχειρήσεις έχουν έναρξη πριν την 30/9/2019.
Δεν υπάρχει όριο πτώσης τζίρου για όσες ιδρύθηκαν από 1/10/2019 έως και 7/11/2020 · Να μην έχετε ξεπεράσει τις 200.000€ επιχορήγηση από το πλαίσιο DeMinimis  στη 3ετία 2019, 2020 και 2021. · Να μην είστε μέλος σε Franchise, να μην πουλάτε αλιεύματα και να μην πουλάτε είδη και προϊόντα καπνού. · Να μην είστε μεγάλη επιχείρηση σε μέγεθος.
Κριτήρια Βαθμολογίας για την κατάταξή σας και την δυνητική έγκριση της αίτησης: · Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική με βαθμολογία που θα βγαίνει ανά περιφέρεια . · Το κριτήριο βαθμολογίας είναι το ποσοστό μείωσης στο κύκλο εργασιών στο 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019. · Υποχρέωση για ελάχιστη πτώση τζίρου 20% για τις παλιές επιχειρήσεις · Οι νέες επιχειρήσεις (με έναρξη από 1/10/2019 έως 12/2/2021 λαμβάνουν αυτόματα βαθμολογία, πτώση τζίρου 100%
Προθεσμίες Υποβολής πρότασης & διάρκεια υλοποίησης εφόσον εγκριθείτε: · Οι αιτήσεις για την επιχορήγηση ξεκινούν στις 22/2/2021 και θα κρατήσει έως τις 24/3/2021 · Η υλοποίηση των έργων (από τους επενδυτές και τις εταιρείες πληροφορικής) θα έχει διάρκεια έως και 6 μήνες από όταν βγάλουν την απόφαση ένταξης (έγκρισης)
Τι επιδοτείται: · Κατασκευή νέου, ή αναβάθμιση παλαιοτέρου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) που θα είναι : · σε 2 τουλάχιστον γλώσσες, · θα είναι συμβατό με κινητά τηλέφωνα, · θα επικοινωνεί με αποθήκη και θα δείχνει διαθεσιμότητες ειδών, · θα ολοκληρώνει τις παραγγελίες με ηλεκτρονικές πληρωμές και · θα έχει κώδικα που θα επιτρέπει την πρόσβαση από ΑΜΕΑ  WCAG 2.0 · Σε περίπτωση ΝΕΟΥ eshop (όχι σε ανανέωση) και έως 30% του έργου επιδοτούνται: · Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop) για το σκοπό του e-shop · Server που θα εξυπηρετεί το e-shop · Εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές κλπ που θα εξυπηρετούν το e-shop · Δαπάνες για ψηφιακή πολιτική ασφάλειας   Εντάσσονται οι δαπάνες που έχουν γίνει μετά τις 18/3/2020
Ποιες διαδικασίες πρέπει να κάνετε:
· Η αίτηση ένταξης πλέον θα είναι ξεχωριστή σε σχέση με την αίτηση εκταμίευσης (σε αντίθεση με όσα έλεγε η προδημοσίευση) · Επικοινωνήστε μαζί μας για να ελέγξουμε την δυνατότητά σας να υποβάλλετε πρόταση και ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας. · Συλλέγετε τα Δικαιολογητικά για την πρόταση. Ενδεικτικά: · Υπεύθυνες Δηλώσεις, καταγραφή των προγραμμάτων επιχορήγησης και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. · ΚΑΔ από TAXIS, · Εικόνα επιχείρησης ή/και Νομικού Προσώπου από το TAXIS · δηλώσεις ΦΠΑ 4ου τριμήνου 2019 & 4ου τριμήνου 2020 · Υποβάλλουμε την αίτηση στην πλατφόρμα που θα ανοίξει · Αναμένετε την έκδοση των αποτελεσμάτων για να δείτε αν θα εγκριθείτε βάση της κατάταξης της πτώσης του τζίρου σας (τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν σχετικά σύντομα μετά την καταληκτική ημερομηνία των υποβολών) · Ρωτήστε μας να σας προτείνουμε την κατάλληλη εταιρεία κατασκευής e-shop αν δεν έχετε ήδη βρει.
Παλαιότερες δαπάνες &
Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση:
· Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει από τις 18/3/2020 συνεπώς μπορείτε να επιδοτηθείτε και για παλαιότερα eshop που υλοποιήθηκαν, τιμολογήθηκαν και πληρώθηκαν από εκείνη την ημερομηνία και έπειτα. · Η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρήσει την επένδυση και να μην κλείσει για τουλάχιστον 3 έτη μετά την τελική πληρωμή της. Αλλιώς αναζητούνται χρήματα προς επιστροφή. Θα πρέπει να αναρτηθεί αφίσα στην επιχείρηση και banner στο site σας.