Μέσω ΕΣΠΑ και Περιφέρειας Αττικής  
(Ομοίως και στις λοιπές Περιφέρειες με μικρές διαφοροποιήσεις)

Ποσό επιχορήγησης:

o   από 5.000 έως 50.000 €

o   Το ακριβές ποσό καθορίζεται υπολογίζοντας το 50% συγκεκριμένων κατηγοριών εξόδων & αγορών που είχατε το 2019.

Κριτήρια – Ποιες επιχειρήσεις αφορά:

o   Να είναι πληττόμενες από Covid-19 επιχειρήσεις βάση λίστας ΚΑΔ

o   Να έχουν έναρξη πριν την 31/12/2018

o   Να είχαν τουλάχιστον 10.000€ έξοδα το 2019 σε συγκεκριμένες εξεταζόμενες κατηγορίες εξόδων & αγορών

o   Να απασχολήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων κατά την εκταμίευση (το 2021) με τον αριθμό που απασχολούσαν τον αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους πχ 2020. (το σημείο αυτό είναι θολό και χρήζει διευκρίνησης εάν πχ επιχείρηση που είχε αποχωρήσεις εργαζομένων θα μπορεί να επαναπροσλάβει το μήνα του 2021 τον αριθμό που απαιτείται και να μην έχει πρόβλημα με τον όρο αυτό)

o   Να μην είναι μέλος σε Franchise και λοιποί όροι

Προθεσμίες Υποβολής πρότασης:

o   Για τις επιχειρήσεις στην Αττική από 12 Οκτώβρη έως και 6 Νοεμβρίου 2020.

Πότε θα γίνει η εκταμίευση – διαδικασίες:

o   Υποβάλλετε πρόταση επιδότησης έως 6 Νοεμβρίου

o   Τα αποτελέσματα για το αν εγκριθείτε προβλέπεται να βγουν τέλος του 2020

o   Αν εγκριθείτε εντός του 1ου τριμήνου του 2021 πρέπει να υποβάλλετε αίτημα Εκταμίευσης & Επαλήθευσης κριτηρίων με δικαιολογητικά

o   Τα χρήματα τελικά προβλέπεται να εκταμιευτούν κοντά στον Απρίλιο του 2021 (έχουν προθεσμία 90 ημέρες από το αίτημα εκταμίευσης)

o   Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα κατά την εκταμίευση (αν έχετε οφειλές θα υπάρχει παρακράτηση) + λοιπά δικαιολογητικά

Κριτήρια Βαθμολογίας:

o   Το μέγεθος της μείωσης του τζίρου το ΄Β τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2019 (βαρύτητα 60%)

o   Πόσο προσωπικό απασχολούσατε το 2019 σε μέσο όρο (βαρύτητα 25%)

o   Η αναλογία του ύψους κερδών και τζίρου το 2019  (κέρδη EBITDA – βαρύτητα 15%)

Θα υπάρχει συγκριτική βαθμολόγηση με κριτήρια και δεν θα επιχορηγηθούν όλες οι επιχειρήσεις που θα αιτηθούν. Στην Αττική προβλέπεται να επιδοτηθούν περί των 6.000 επιχειρήσεων μόνο και η βάση ένταξης θα διαμορφώνεται βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

Υποχρέωση το Κεφάλαιο Κίνησης να αναλωθεί μέσα στο 2021:
Ουσιαστικά χαρίζονται τα χρήματα με την υποχρέωση να δαπανηθούν εντός του 2021 σε έξοδα και αγορές στους ίδιους κωδικούς του Ε3 από τους οποίους υπολογίστηκε το ύψος του (πχ όχι σε αγορές παγίων, ναι σε αγορές εμπορευμάτων, ναι μισθοδοσία και ναι λειτουργικές δαπάνες). * ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΣ*

Στείλτε μας σε email
1) το Ε3 του 2019

2) Τα έντυπα ΦΠΑ ‘Β 3μηνου 2019 &
3)Τα έντυπα ΦΠΑ ‘Β 3μηνου 2020