ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ:

·    Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ  στο https://eservices.yeka.gr/

Προσοχή μην πατήσετε τα κουτάκια «Σύνδεση με κωδικούς ΕΡΓΑΝΗ» ή «Σύνδεση με κωδικούς για Οικοδομοτεχνικά».

·    Επιλογή: ΕΙΔΙΚOΥ ΣΚΟΠΟΥ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή

 • o   ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • – Επιλέξτε : Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία, ή μέλους Οργάνου Διοίκησης (ανάλογα με την περίπτωση που σας αφορά)
 • Η φόρμα φέρνει αυτόματα συνήθως όλα τα στοιχεία του  επιτηδευματία ή/και του μέλους Οργάνου Διοίκησης. Αλλιώς συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία με τα στοιχεία σας.
 • Επιλέξτε την περιφερειακή ενότητα
 • Επιλέξτε ώρα από – έως για το διάστημα που θα χρειάζεται να βρίσκεστε εκτός της οικίας σας.
 • Εφόσον μετακινείστε για σκοπούς πέραν της προσέλευσης/ αποχώρησής, όπως πχ μεταφορά εμπορευμάτων, εξωτερικές εργασίες, υποχρεωτικά ραντεβού με πελάτες κλπ, και εφόσον δεν έχετε δελτία αποστολής, προτείνεται να έχετε κάποιο έγγραφο που να περιγράφει την εργασία (πχ email) και επιπλέον να συμπληρωθεί στο τέλος στις σημειώσεις η κατάλληλη περιγραφή πχ ότι: οι επιχειρηματίες εκτελούν καθημερινώς συχνά δρομολόγια  για επιχειρηματικούς σκοπούς ή ότι πρέπει να μετακινείστε σε όλη την Αττική (γράψτε την κατάλληλη αιτιολογία ανά περίπτωση)
 • ·    Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο pdf.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:

Η βεβαίωση κίνησης από το ΕΡΓΑΝΗ εκδίδεται στο https://eservices.yeka.gr/ (Είσοδος για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ)

Διαδικασία:

Είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. με Α) κωδικούς ΙΚΑ  της επιχείρησης αν έχει εργαζομένους (Κωδικοί ΕΡΓΑΝΗ ΙΚΑ) ΚΑΙ Β) για όσες επιχειρήσεις ΔΕΝ έχουν προσωπικό μπορούν να μπουν με κωδικούς TAXIS) :

Επιλογή: ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή.

Επιλογή: ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης και του εργαζόμενου εφόσον είναι ήδη απασχολούμενος.

Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

Επιλέγεται ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.

Ο εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του https://eservices.yeka.gr στην δήλωση αυτή επιλέγοντας τον τύπο εντύπου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Λοιπές οδηγίες :

 • Όποιος κυκλοφορεί πρέπει να φέρει μαζί του την ταυτότητά του οπωσδήποτε είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι εργαζόμενος
 • Όποιος κυκλοφορεί για εργασία πρέπει να φέρει μαζί του την βεβαίωση τύπου Α είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι επιχειρηματίας
 • Όσοι είναι επιχειρηματίες (ατομικές επιχειρήσεις) προτείνεται να φέρουν εκτύπωση από το ΤΑΞΙΣ με τους ΚΑΔ της επιχείρησης τους (για να αποδεικνύουν ότι είναι επιχειρηματίες) (προσωποποιημένη πληροφόρηση –> Στοιχεία Μητρώου->Επιχείρηση) όπως και την εικονα φυσικού προσώπου από τα ΤΑΞΙΣ.
 • Όσοι είναι μέλη εταιρειών (ή στη διοίκηση αυτών ) προτείνεται να φέρουν εκτύπωση από το ΤΑΞΙΣ με τα στοιχεία του Νομικού Προσώπου που τους δείχνει ως μέλη ή στη διοίκηση αυτών  (προσωποποιημένη πληροφόρηση –> Στοιχεία Μητρώου->Νομικού Προσώπου).
 • Οι επιχειρηματίες και τα μέλη των εταιρειών προτείνεται στη βεβαίωση τύπου Α (που αφορά τους ίδιους) να γράφουν τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης συν επιπλέον όση ώρα χρειάζονται να μετακινηθούν από και προς την οικία τους.
 • Οι εργαζόμενοι ή οι επιχειρηματίες που μετακινούνται για σκοπούς πέρα της προσέλευσης/ αποχώρησής τους, όπως πχ μεταφορά εμπορευμάτων, εξωτερικές εργασίες, υποχρεωτικά ραντεβού με πελάτες κλπ, και εφόσον δεν έχουν δελτία αποστολής, προτείνεται να έχουν κάποιο έγγραφο που να περιγράφει την εντολή εργασίας τους και επιπλέον συμπληρωθεί στο τέλος της βεβαίωσης τύπου Α ότι: οι εργαζόμενοι/ επιχειρηματίες εκτελούν καθημερινώς συχνά δρομολόγια  για επιχειρηματικούς σκοπούς  (αν θέλετε διευκρινίζετε)
 • Αν έχετε επαγγελματικά ραντεβού ή άλλη ιδιαίτερη εργασία προτείνεται να σας επιβεβαιώνουν το ραντεβού και τη διεύθυνση αυτού με SMS ή με email το οποίο θα εκτυπώνετε και θα το φέρετε μαζί σας.
 • Εφόσον σε έλεγχο αποδειχθεί ότι πολίτης που μετακινείται με βεβαίωση εργοδότη δεν απασχολείται σε αυτόν, θα επιβάλλεται στον εργοδότη το πρόστιμο της προβλεπόμενης κύρωσης περί ανασφάλιστων εργαζομένων (10.500 ευρώ) και στον φέροντα τη βεβαίωση θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Ομοίως θα επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιμο εφόσον μετακινούνται με βεβαιώσεις εργοδότη εργαζόμενοι που έχει τεθεί η εργασία τους σε αναστολή.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ FORMA.GOV.GR

Τα νέα έντυπα από το forma.gov.gr θα είναι πλέον ξεχωριστά ανάλογα με το ποιόν αφορούν:

 • Άλλο για τους εργαζομένους .
  Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε:
 • Άλλο για τους επιχειρηματίες .
  Προσοχή, η φόρμα από το forma.gov.gr μάλλον θα αφορά μόνον όσους έχουν νομική μορφή ατομικής επιχείρησης (διαβάστε κατωτέρω ανάλυση τι προβλέπεται για τα μέλη εταιρειών)
  Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε:

το κείμενο προς συμπλήρωση είναι της ακόλουθης μορφής:

O/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ   ΟΝΟΜΑ  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ   Α.Φ.Μ.  
ΑΔΤ /ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ   ΙΔΙΟΤΗΤΑ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Είναι απαραίτητο να μετακινηθώ για λόγους εργασίας εντός των ορίων της/των Περιφερειακής/ων Ενότητας/των ………………………….. Χρονικό διάστημα από    …./…./2021 έως   …./…./2021 Μεταξύ των ωρών από  ………   έως  ………. (24ΩΩ:ΛΛ):   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:…………………………………………………………………………………………………………….