Skip to main content Skip to search

Services

41 _portfolio

Λογιστικές υπηρεσίες

Για πάνω από 35 χρόνια παρέχουμε λογιστικές υπηρεσίες υψηλής προστιθεμένης αξίας που ξεχωρίζουν.

Τα στελέχη μας έχουν άριστη κατάρτιση, πανεπιστημιακή εκπαίδευση και πολύχρονη εμπειρία, ώστε να ενημερώνουν με ασφάλεια, λεπτομερή ακρίβεια τα παραστατικά εταιρείας σας, θωρακίζοντας την άμυνα της επιχείρησής σας έναντι οποιοδήποτε ελέγχου.
Εφαρμόζουμε σύγχρονες ελεγκτικές διαδικασίες και τεχνικές αποφυγής λογιστικών λαθών, καθώς και εντοπισμού τυχόν αποκλίσεων από τη νομοθεσία και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για την άμεση αντιμετώπιση τους.
Αξιοποιούμε πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία για να προσφέρουμε άμεση εξυπηρέτηση, ψηφιοποιημένες υπηρεσίες και ασφαλή αποτελέσματα.
Παρέχουμε υπηρεσίες πλήρης παραλαβής ενημέρωσης και επιστροφής των παραστατικών της επιχείρησης.
Υποστηρίζουμε την σύσταση και την διαχείριση κάθε νομικής μορφής, κάθε μεγέθους επιχείρησης, απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων και κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.
Έχουμε καθημερινή διαχείριση εκατοντάδων επιχειρήσεων και συνεπώς τεράστια εμπειρία. Διαρκής Ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης σας και των αναμενόμενων φόρων που προκύπτουν από την τυχόν κερδοφορία σας ώστε να σχεδιάσετε έγκαιρα και σωστά τις ταμειακές σας ροές.
Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε εξαιρετικές Λογιστικές Υπηρεσίες που θα σας επιτρέψουν να αφοσιωθείτε απρόσκοπτα στην λειτουργία της επιχείρησής σας.
Οι λογιστικές μας Υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν τόσο στα Ελληνικά, όσο και στα Αγγλικά We offer accounting services for foreign entities with fluent English communication skills.
Οι λογιστικές μας υπηρεσίες παρέχονται συνδυαστικά με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως Συμβουλευτικών, Φοροτεχνικών υπηρεσιών, Συμβουλών επί εργατικών θεμάτων, υπηρεσιών ανάπτυξης και σχεδιασμού στρατηγικής.

tax

Φορολογικές Υπηρεσίες

Οι καταιγιστικές και συχνές αλλαγές στην Φορολογική νομοθεσία έχουν δημιουργήσει ένα εχθρικό περιβάλλον για τον σύγχρονο

επιχειρηματία που πρέπει να προσαρμόζεται και να ελίσσεται στο λαβύρινθο των φορολογικών διατάξεων και των αλλαγών τους.
Τα στελέχη μας έχουν τεράστια εμπειρία στα θέματα της εταιρικής φορολογίας, αλλά και της φορολογίας ιδιωτών προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες για πελάτες κάθε οικονομικής επιφάνειας.
· Εξετάζουμε προσεχτικά τους στόχους σας και σας συμβουλεύουμε ανάλογα με το Φορολογικό Σχεδιασμό και τη Στρατηγική Ανάπτυξης της επιχείρησής σας ώστε να πετύχετε το βέλτιστο φορολογικό αποτέλεσμα .
· Παρέχουμε διαρκή και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση, εξηγώντας με απλά λόγια τις διατάξεις των νόμων για να γίνονται κατανοητές στον επιχειρηματία
· Αποστέλλουμε SMS ειδοποιήσεων σε έκτακτα σημαντικά θέματα.
· Παρέχουμε διαρκή ενημέρωση μέσω newsletter και e–mail.
· Διεξάγουμε σεµινάρια επί φορολογικών θεµάτων για την ενημέρωση σε πολύ μαζικές αλλαγές.
· Παρέχουμε συμβουλές σε θέματα tax fraud, μεταφοράς φορολογικής βάσης, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και έμμεσων τεχνικών ελέγχου
· Παρέχουμε συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα όπως Transfer Pricing & τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, αντιμετώπιση θεμάτων φορολογικών ελέγχων, International Accounting Standards (IAS),

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Τα στελέχη μας είναι πλήρως εφοδιασμένα με γνώσεις και εμπειρία δεκαετιών σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις κάθε είδους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις συμβουλευτικές σας ανάγκες.

Εντοπίζουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σας και σας ενημερώνουμε για τις αδυναμίες σας, προτείνοντας σας αποτελεσματικές λύσεις, ώστε να μεγιστοποιήσετε την αξίας της επιχείρησής σας.
Ενδεικτικά παρέχουμε:
Συμβουλές για την αποτελεσματική διοίκηση της επιχείρησης Διενεργούμε Business Plans και μελέτες βιωσιμότητας με λογικό κόστος ανάλογα με το μέγεθος ανάλυσης που επιθυμείτε.
Συμβουλές για την λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
Συμβουλές σε θέματα αγοράς και πώλησης Επιχειρήσεων
Αποτίμηση/ αξιολόγηση αξίας επιχειρήσεων
Αποτίμηση / αξιολόγηση αξίας άυλων στοιχείων πχ εμπορικών σημάτων
Συμβουλές σε συγχωνεύσεις εταιρειών, αποσχίσεων κλάδων, μετατροπές νομικών μορφών
Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
Tax Due diligences
Συμβουλές για τη βελτιστοποίση σύνταξης προϋπολογισµών, καταστάσεων ταμειακών ροών και αξιοποίησης αριθμοδεικτών
Συμβουλές αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, αναδιάρθρωσης χρέους και Δανείων
Advices to foreign legal entities and individuals who have interests in Greece or intend to acquire.
Συμβουλές τεχνολογικής αναβάθμισης της επιχείρησής σας
Ο καλός σύμβουλός είναι η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας. Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλές για τα οικονομικά σας θέματα από τα απλούστερα ως τα πιο σύνθετα.
Η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με ευυπόληπτα και μεγάλα ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών που τυχόν χρειαστούν.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Υπηρεσίες Προσωπικού, Εργατικής Νομοθεσίας, Διαχείριση Μισθοδοσίας

Η  εταιρείας μας έχει από τα καλύτερα και πλέον έμπειρα στελέχη στην αγορά σε εργατικά θέματα με βαθιά γνώση του αντικειμένου που

διασφαλίζει την θωράκιση των συνεργατών μας σε ένα από τα θέματα με τους περισσότερους ελέγχους και πρόστιμα στις επιχειρήσεις σήμερα.
Οι υπηρεσίες θεμάτων προσωπικού και μισθοδοσίας που προσφέρουμε προσφέρονται είτε ως πρόσθετες στις λογιστικές υπηρεσίες είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες σε επιχειρήσεις με εσωτερικά λογιστήρια.
Ενδεικτικά προσφέρουμε:
Έλεγχο εναρμόνισης επιχειρήσεων με την εργατική νομοθεσία
Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας
Συμβουλές επί των κινδύνων και προστίμων σε ζητήματα προσωπικού
Συμβουλές επί του καθεστώτος των συλλογικών συμβάσεων και των διατάξεών τους
Προγραμματισμός βέλτιστου ωραρίου προσωπικού
Επιδοτούμενα προγράμματα εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
Υπολογισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
και
Αποστολή μισθοδοσίας και αποδείξεων πληρωμής στο mail σας
Υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), νέων προσλήψεων, αποχωρήσεων, τροποποιήσεων
προγραμμάτων ετησίων καταστάσεων προσωπικού,
Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ και λοιπών δηλωτικών υποχρεώσεων
Υποβολή ενστάσεων επί παραβάσεων πχ στο ΣΕΠΕ
Λόγω των συνεχών ελέγχων και της επικινδυνότητας των προστίμων, ο σωστός εργασιακός
σύμβουλος αποτελεί από τις πιο καίριες επιλογές ενός σύγχρονου επιχειρηματία. Οι άριστες υπηρεσίες μας σε θέματα Προσωπικού μας ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό.

ΕΣΠΑ-2 ΚΑΛΟ

Υπηρεσίες Ανάπτυξης, χρηματοδότησης, Προγράμματα ΕΣΠΑ

Τα στελέχη μας έχοντας πολυετή εμπειρία και εξαιρετικές επιτυχίες στην υποβολή προτάσεων προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι σε θέση να

ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη σας για επιτυχή χρηματοδότηση της επιχείρησής σας. Αν οι Λογιστικές Υπηρεσίες είναι η άμυνα, αν οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες είναι το κέντρο, οι Υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ είναι η επίθεση μιας σύγχρονης επιχείρησης στην επιχειρηματική αγορά, ώστε να μεγαλώσει να αναπτυχθεί και να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.
Παρέχουμε:
Δωρεάν αξιολόγηση επιλεξιμότητας της επιχείρησής σας σε κάθε τρέχον πρόγραμμα ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος
Αξιόπιστη προβαθμολόγηση της επένδυσής σας βάση του οδηγού κάθε προγράμματος
Αξιολόγηση πιθανοτήτων έγκρισης με ειλικρίνεια για λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων
Βελτιστοποίηση της επενδυτική σας πρόταση, εξασφαλίζοντας τις μεγαλύτερες δυνατές πιθανότητες έγκρισης
Προετοιμασία, Σύνταξη και Υποβολή φακέλου ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση
Παρακολούθηση της Υλοποίησης και υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης , ελέγχου και των αιτημάτων χρηματοδότησης
Συμβουλές σε θέματα Χρηματοδότησης,
Συμβουλές σωστής αναλογίας μείγματος επένδυσης Ιδίων Κεφαλαίων, Δανείων και Χρηματοδότησης
Συμβουλές για τη βιωσιμότητα της επένδυσης
Συμβουλές για την επάρκεια των ταμειακών σας ροών κατά την διάρκεια υλοποίησης
Διενέργεια Business Plans εντός ή και εκτός πλαισίων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
Επενδυτικό Νόμο
Προγράμματα Leader
Μελέτες βιωσιμότητας
Προγράμματα απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κάθε πρόγραμμα έχει το δικό του οδηγό (ευαγγέλιο) που πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα. Η επιλογής μας ως συμβούλους ΕΣΠΑ σας εξασφαλίζει πως η επένδυσή σας θα έχει τις μέγιστες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας με ελάχιστο κίνδυνο απώλειας χρηματοδότησης από τα ψιλά γράμματα του κάθε οδηγού.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Υπηρεσίες εσωτερικού Ελέγχου και οικονομικές Πραγματογνωμοσύνες

Παρέχουμε υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, με σύγχρονες Μεθόδους δειγματοληπτικού ελέγχου και ποιοτικών κριτηρίων,

ώστε να επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με την ισχύουσα Φορολογική – Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία και να αποφεύγονται ή να διελευκάνονται θέματα απάτης και παραβάσεων.
Ενδεικτικά:
Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
Έλεγχοι Ταμείου και διαχείρισης.
Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων.
Έλεγχος βιβλίων Forensic & Reconciliation.
Έλεγχος τήρησης φορολογικής νομοθεσίας
Έλεγχος υποβολής των δηλωτικών υποχρεώσεων
Έλεγχος σωστής τήρησης των αποφάσεων της διοίκησης
Έλεγχος αρτιότητας των συμβάσεων και κινδύνων εξ αυτών
Διοικητικός Έλεγχος -Λειτουργικός Έλεγχος
Tax due diligence
Έλεγχος περιπτώσεων απάτης και υπεξαιρέσεων
Πραγματογνωμοσύνες επί οικονομοτεχνικών θεμάτων
Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων
Τα στελέχη μας έχουν τεράστια εμπειρία ως Οικονομικοί Πραγματογνώμονες σε εκατοντάδες πολυσύνθετες υποθέσεις των Δικαστικών Αρχών. Αναλαμβάνουμε πολύπλοκες υποθέσεις καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη.
Η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με μεγάλα ελεγκτικά γραφεία για τις υπηρεσίες φορολογικών πιστοποιητικών, υπηρεσίες εξωτερικού ελέγχου και τις υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών.