·         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:               13/3/2020

·         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟΥ :        20/3/2020

·         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ :     31/3/2020