Κωδικοποιούμε τις σημαντικές φορολογικές αλλαγές που έγιναν στο τέλος του 2019 κυρίως με το νόμο 4646 και θα έχουν εφαρμογή στη πλειονότητά τους για εισοδήματα και πράξεις από 1/1/2020 και μετά.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: