Μέσω ΕΣΠΑ και Περιφέρειας Αττικής  
(Ομοίως και στις λοιπές Περιφέρειες με μικρές διαφοροποιήσεις)

Ποσό επιχορήγησης:

o   από 5.000 έως 50.000 €

o   Το ακριβές ποσό καθορίζεται υπολογίζοντας το 50% συγκεκριμένων κατηγοριών εξόδων & αγορών που είχατε το 2019.

Κριτήρια – Ποιες επιχειρήσεις αφορά: