Τελευταία ενημέρωση 8/5/2020

Αγαπητοί συνεργάτες, εκπονήσαμε τους κατωτέρω πίνακες αποδελτιώνοντας τους τελευταίους νόμους και αποφάσεις των υπουργείων σχετικά με τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους (έως 2/5/2020 έχουν βγεί πάνω από 350 αποφάσεις και ΠΝΠ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δελτία τύπου)

Κωδικοποιήσαμε τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και εκπονήσαμε τον κατωτέρω πίνακα :