Νόμος (ΠΝΠ) με κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του Κορωνοϊού 

Προβλέπονται τα εξής που αφορούν τις επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων):

Μέτρα για πληρωμές και οφειλές:

  • Αναστολή καταβολής ΦΠΑ (υπό προϋποθέσεις.) Αναμένεται απόφαση για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που αφορά  και του διαστήματος που θα αφορά η παράταση.
  • Αναστολή Οφειλών σε Δ.Ο.Υ : Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων. Αναμένεται απόφαση για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που αφορά  και του διαστήματος που θα αφορά η παράταση.
  • Παράταση πληρωμής εισφορών ΙΚΑ:  Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Αναμένεται απόφαση για τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που αφορά  και του διαστήματος που θα αφορά η παράταση.

Μέτρα για εργοδότες και υπαλλήλους: