Από 1.10.2021 στην πλατφόρμα mydata διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους : α) Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας) με τζίρο άνω των 50.000 € και β) Επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας) με τζίρο άνω των 100.000