Οι κάτοχοι των κατωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση αυτών.

Βήματα

1 . Βρίσκετε την ταμειακή μηχανή και το βιβλιαράκι της. 2. Καλείτε τον τεχνικό για την ταμειακή σας, ο οποίος διαβάζει τη μνήμη της & εκδίδει τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή άλλο έγγραφο.  4. Εντός 10 ημερών από την παύση και εντός της ανωτέρω προθεσμίας μας αποστέλλετε  το βιβλιαράκι και τα λοιπά εγγραφα της ταμειακής ώστε να πραγματοποιήσουμε ηλεκτρονικά δήλωση παύσης στο taxisnet (έντυπο Δ13).

ΠΡΟΣΟΧΗ ! η έκδοση αποδείξεων μετά από αυτή την ημερομηνία συνιστά φορολογική παράβαση και επισύρει πρόστιμα.

   
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 LD201G 15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
2 SYNTHEX900P 15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
3 GI 980 15 ΠΞΘ 281/22-07-2003
4 FGL 980 15 ΠΘΕ 282/22-07-2003
5 DEM-204 15 ΠΔΣ 297/19-12-2003
6 PBM PE1 15 ΘΓ 298/22-12-2003
7 SAREMAGAS 15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
8 PROLINE PETROL 15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
9 ICS GAS PUMP 15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
10 FUEL MANAGER 15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
11 NCR REAL POS 7167 15 ΔΧΨ 304/26-02-2004
12 PBM NE1 15 ΘΖ 306/13-05-2004
13 PROLINE ERGO SPEED 15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
14 FS MICROFISCAL PFP 15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
15 CASIO FE5000G 15 ΕΥ 309/20-05-2004
16 SAM4S ER-350F 15 ΔΗ 310/03-06-2004
17 POSI FISCAL II/C 15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
18 SAMSUNG FISCAL 350 15 ΔΗΧ 312/15-06-2004
19 IBM 4610-KH5 SURE MARK 15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
20 SYNTHEX550 ACR 15 ΣΧ 314/01-07-2004
21 ARCADIA 6010 PLUS 15 ΓΕ 315/22-07-2004
22 SAM4S ER-420M 15 ΓΩ 316/11-10-2004
23 SAM4S ER-5200 15 ΣΩ 317/11-10-2004
24 SAM4S ER-5240 15 ΧΩ 318/11-10-2004
25 LD-90 FISCAL 15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
26 MF-EJ210 15 ΔΗΝ 320/08-11-2004
27 SYNTHEX450 EJR 15 ΛΥ 321/16-12-2004
28 NCR REALPOS 7197 15 ΔΤΞ 322/16-12-2004
29 T EPSON 6000 15 ΔΚΓ 323/17-02-2005
30 SOLIDUS ST-50 15 ΣΔ 324/04-03-2005
31 QUORION CR30T2 15 ΘΠ 325/18-04-2005
32 JUNIOR 15 ΟΧ 326/18-04-2005
33 DL-80 15 ΝΠ 327/17-05-2005
34 PBM NE-2 15 ΘΗ 328/13-07-2005
35 HITECH 458 G 15 ΑΞ 329/02-08-2005
36 HITECH 458G-REST 15 ΕΞ 330/02-08-2005
37 PROLINE 10 15 ΩΔ 331/02-08-2005
38 DCR GIOTTO-B 15 ΡΠ 334/13-12-2005
39 DCR GIOTTO 15 ΡΓ 335/13-12-2005
40 SAREMAXT-NEW 15 ΗΖ 336/13-12-2005
41 SHARP ER-A227G 15 ΣΗ 337/20-12-2005
42 DR 570 LT 15 ΔΡ 338/20-12-2005
43 LD 628 FISCAL 15 ΛΕ 339/20-12-2005
44 ASTERIAS DCR MICROTHERM 15 ΔΒ 340/09-02-2006
45 ASTERIAS DCR LADYTHERM 15 ΔΛ 341/09-02-2006
46 ICS ELEGANT 15 ΚΗ 342/16-02-2006
47 ICS EXTRA 15 ΚΘ 343/02-03-2006
48 ADMATEPLUS+ 15 ΦΒ 344/17-05-2006
49 SAM4S ER-380 15 ΔΩ 345/17-05-2006
50 DPS S-2020 15 ΤΨ 346/12-07-2006
51 DPS S-2020R 15 ΣΖ 347/12-07-2006
52 MERCURY130F 15 ΦΗ 348/12-07-2006
53 EURO-2100 15 ΝΛ 349/06-09-2006
54 EURO-2100MP 15 ΚΜ 350/06-09-2006
55 i-POS 15 ΒΤ 351/06-09-2006
56 EUROSHOP 258 15 ΤΦ 352/27-10-2006
57 D.P.S. S-700 15 ΤΩ 353/03-11-2006
58 EUROSMART258 15 ΒΖ 354/03-11-2006
59 ZIP 258 15 ΒΨ 355/03-11-2006
60 ICS EASY FISCAL 15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
61 ICS ELEGANT PLUS 15 ΦΥ 357/29-11-2006
62 CASIO FE-811 15 ΩΒ 361/15-02-2007
63 PROLINE COSMOS B 15 ΦΨ 362/15-02-2007
64 PROLINE COSMOS Α 15 ΥΚ 363/15-02-2007
65 IS-1 15 ΣΘ 364/15-02-2007
66 ER-2500 15 ΘΙ 365/22-02-2007
67 CASH 3500 15 ΠΘ 366/22-03-2007
68 NATIONALOPALINA 15 ΨΩ 367/22-03-2007
69 NATIONALOPALINARS 15 ΩΧ 368/22-03-2007
70 D.P.S. S-800 15 ΨΑ 369/22-03-2007
71 EURO-200TX 15 ΘΡ 370/21-06-2007
72 MERCURY140F 15 ΦΖ 371/21-06-2007
73 PALMARPLUS 15 ΩΖ 373/02-08-2007
74 INFO CARINA 15 ΨΒ 374/02-08-2007
75 ASTERIAS SERENE 15 ΔΧ 376/02-08-2007
76 ASTERIAS SUPER 2200 15 ΘΣ 377/02-08-2007
77 QUORION CR 1222 15 ΠΖ 378/21-01-2008
78 GTM-100 15 ΣΙ 379/21-01-2008
79 CASIO TE-300F 15 ΧΒ 380/21-01-2008
80 OLIVETTI CRF 100 15 ΙΓ 381/21-01-2008
81 TOSHIBAFISCAL 15 ΚΩ 382/21-01-2008
82 ASTERIAS SERENA PLUS 15 ΨΔ 383/28-01-2008
83 MF-EJ320 15 ΔΑΖ 384/13-03-2008
84 SAM4S ER-260BF 15 ΛΧ 385/13-03-2008
85 FPU-EJ 15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
86 CASH 2100 15 ΓΚ 387/13-03-2008
87 SAREMASUPERAMERICA 15 ΛΗ 388/13-03-2008
88 ER-497G 15 ΓΑ 389/15-05-2008
89 SOLIDUS ST-500 15 ΣΞ 390/15-05-2008
90 PBM NE-3 15 ΠΞ 391/15-05-2008
91 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α 15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
92 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β 15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
93 IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ 15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
94 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ 15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
95 SATURNO 15 ΨΕ 396/15-05-2008
96 D.P.S. Open Cash 15 ΦΤ 397/10-07-2008
97 TEPSON TM-81F 15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
98 LINEA 15 ΘΤ 399/10-07-2008
99 NESSO 15 ΨΖ 400/10-07-2008
100 ICS MICROPOS PLUS 15 ΓΖ 401/10-07-2008
101 ARCADIA III 15 ΣΥ 402/22-10-2008
102 WISDOR CRD81 15 ΓΘ 403/22-10-2008
103 AS220 FISCAL AEPSON 15 ΑΨ 404/22-10-2008
104 NORIKON-58 15 ΓΙ 405/22-10-2008
105 ER-357G 15 ΓΞ 406/16-12-2008
106 MF-EJ210A 15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
107 ADMATECRF 500 15 ΦΘ 409/12-05-2009
108 CASH 2300 15 ΠΦ 410/12-05-2009
109 NORIKOA-28 15 ΘΛ 411/26-06-2009
110 NORIKOA-38 15 ΦΝ 412/26-06-2009
111 ACLASCR68AF 15 ΛΓ 413/26-06-2009
112 DCR NOZOMI 15 ΣΦ 414/26-06-2009
113 NORMA 15 ΓΟ 416/30-09-2009
114 DCR SERENE ENERGY 15 ΣΨ 417/30-09-2009
115 EPSON FP-81F 15 ΓΠ 419/30-09-2009
116 CASIO FE-5100 G 15 ΓΨ 420/26-11-2009
117 SAM4S ER-230F 15 ΘΧ 422/26-11-2009
118 CARATFAVOURITE 15 ΛΖ 425/26-11-2009
119 ST 51 15 ΦΙ 427/31-03-2010
120 QUORION CR 28 15 ΠΩ 429/11-05-2010
121 DR-570-LTV2 15 ΘΩ 430/11-05-2010
122 PROLINE ERGOSPEED II 15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
123 CARATMOBILE 15 ΒΔ 434/28-05-2010
124 POCKET + 15 ΒΞ 435/28-05-2010
125 ER-A285G 15 ΘΨ 437/04-06-2010
126 WISDOR CRL 15 ΗΩ 438/04-06-2010
127 PROLINE 20 15 ΨΚ 439/04-05-2010
128 HITEC PLUS 15 ΨΛ 440/04-06-2010
129 HITEC PLUS – E 15 ΩΗ 441/04-06-2010
130 SAREMADI50 / EJ 15 ΨΘ 442/15-06-2010
131 NCR REAL POS 7167-2011 15 ΔΖΓ 443/15-06-2010
132 DL – 90 EXPRESS 15 ΩΤ 444/15-06-2010
133 DCR MY CASH 27 15 ΨΗ 445/25-06-2010
134 ER – A295G 15 ΛΚ 446/25-06-2010
135 RBS – MERCAT0 15 ΩΣ 447/25-06-2010
136 INFO CARINA PLUS 15 ΨΧ 448/25-06-2010
137 GTM – 200 15 ΨΙ 450/02-07-2010
138 ICS ELEGANT II 15 ΨΤ 451/02-07-2010
139 SCIROCCOPLUS 15 ΩΥ 452/02-07-2010
140 NORMAMOBILE 15 ΩΝ 453/02-07-2010
141 INFO CARINA i28 15 ΜΩ 457/19-07-2010
142 SAM 4S ER-420 MF 15 ΩΟ 458/19-07-2010
143 PE – 2 15 ΛΙ 459/28-07-2010
144 ICS EXTRA II 15 ΟΠ 460/28-07-2010
145 ADMATEPLUSII 15 ΜΘ 462/28-07-2010
146 MERCURY230F 15 ΔΝ 463/28-07-2010
147 DPS S-710 15 ΩΨ 465/07-10-2010
148 OLIVETTI CRF 300 15 ΘΦ 466/07-10-2010
149 LINDOS PORTABLE 15 ΨΠ 468/25-11-2010
150 PosiFiscalIII 15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
151 IBM 4610 Suremark Model KB3 15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
152 SAREMAGRILLO/ EJ 15 ΟΞ 471/16-02-2011
153 HITEC REST PLUS 15 ΚΞ 472/07-04-2011
154 OLIVETTI CRF 200 15 ΙΨ 473/07-04-2011
155 DATECSCTR400 15 ΘΞ 474/26-05-2011
156 SAM4S ER-380F 15 ΖΘ 476/30-06-2011
157 i-POS PLUS 15 ΖΩ 477/21-07-2011
158 CASIO TE-350F 15 ΩΛ 478/21-07-2011
159 DPS NEON 15 ΚΨ 479/06-10-2011
160 DCR EasyJ 58 15 ΩΚ 480/06-10-2011
161 DATECSCTR200 15 ΨΦ 481/06-10-2011
162 SAM4S ER-430M 15 ΡΣ 482/06-10-2011
163 QUORION QMP50 15 ΩΠ 485/28-12-2011
164 INFO CARINA NET 15 ΟΘ 486/29-03-2012
165 ACRER-460EJ 15 ΟΣ 487/25-04-2012
166 KOSMOLINEPLUS 15 ΛΘ 488/25-04-2012
167 DCR NOZOMI II 15 ΨΡ 489/31-10-2012
168 KOSMOLINE 15 ΨΣ 490/31-10-2012
169 MF – EJ320A 15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
170 MF – EJ210B 15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
171 PBM NE-5 15 ΧΘ 493/15-11-2012
172 IBM 4610 SureMark Model GB3μ 15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
173 IBM 4610 SureMark Model GR3τ 15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
174 RBS MERCATO II 15 ΨΥ 496/15-01-2013
175 TEPSON – 6000 PLUS 15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
176 SAREMAPOINT / EJ 15 ΝΨ 498/12-06-2013
177 IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ 15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
178 IBM 4610 SureMark Model GB3ε 15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
179 IBM 4610 SureMark Model GR3ι 15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

ΠΟΛ.1196/2017 Η απόσυρση των κατωτέρω ταμειακών από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 15-6-2018, με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ με αριθμούς έγκρισης 244, 245, 246, 272, 284, 285 και 293, των οποίων η απόσυρση από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-7-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ 
ICL 9518/20015 ΙΛ 56/21-01-1993
NATIONAL NK-200GF15 NT 61/07-04-1993
DSA 5015 ΑΠ 67/26-04-1994
DSA 400015 ΠΔ 68/26-04-1994
CASIO FE -200015 ΦΕ 70/17-5-1994
SHARP ER-A435G15 ΜΕ 72/05-07-1994
SHARP ER-A215G15 ΜΡ 74/05-07-1994
BEETLE15 ΒΕ 76/04-10-1994
IBM 469015 ΙΜ 77/11-10-1994
CRF 4050G15 ΟΛ 78/18-10-1994
NATIONAL OPALE15 ΝΟ 80/06-12-1994
SANCASH-UNO15 ΣΚ 86/14-02-1995
SPAZIO UNO15 ΚΦ 93/20-06-1995
SPAZIO TOP15 ΣΤ 94/27-06-1995
EUROPLUS CR 77015 ΕΠ 95/11-07-1995
MCR ER-100015 ΝΓ 97/18-07-1995
CP 216F-T15 ΠΒ 98/19-09-1995
DSA-10015 ΠΑ 99/03-10-1995
EUROPLUS 750TE15 ΕΡ 102/07-11-1995
FUJITSU G-93015 ΒΚ 103/21-11-1995
SAREMA XT/IF15 ΗΑ 104/21-12-1995
UNIWELL UX-60 (UNIPOS)15 ΟΙ 105/06-02-1996
DPS S-20015 ΤΚ 106/13-02-1996
ECR PROLINE 100015 ΕΩ 107/20-02-1996
SAMSUNG ER 350F15 ΧΤ 114/29-02-1996
TEC 9615 ΔΕ 117/21-05-1996
SHARP ER-A495G15 ΠΚ 119/11-06-1996
STAR FISCAL15 ΦΚ 120/18-06-1996
BMC TH-48015 ΠΟ 121/18-06-1996
CP INTERNATIONAL SUPERSTAR 115 ΒΣ 122/24-07-1996
TOWA ET-5616F15 ΤΑ 123/07-08-1996
ASTERIAS F-150015 ΔΑ 126/08-10-1996
ADMATE 55515 ΧΦ 128/15-10-1996
CR70115 ΙΟ 130/18-12-1996
TEC MA-103015 ΤΠ 131/18-12-1996
ICS POSEIDON 2115 ΣΒ 132/14-01-1997
ASTERIAS F-2500T15 ΔΤ 133/14-01-1997
CASIO FE-80015 ΕΒ 135/04-02-1997
CASIO FE-300T15 ΕΘ 136/25-02-1997
CASIO FE-400T15 ΕΗ 138/21-04-1997
OLIVETTI CRF 4050M15 ΜΗ 141/20-05-1997
DPS S-200015 ΤΜ 142/27-05-1997
DPS S-200015 ΤΙ 143/03-06-1997
PRIMA 5015 ΓΝ 145/01-07-1997
OMRON RS 19MF15 ΟΦ 146/22-07-1997
DPS ECR-3815 ΤΘ 147/22-07-1997
OMRON RS 28MF15 ΚΟ 150/09-09-1997
PRIMA 100RS15 ΜΛ 151/16-09-1997
HUGIN ITALIANA 2900/G15 EI 153/04-11-1997
FUJITSU G-91015 ΓΒ 154/11-11-1997
NATIONAL NK-500GF15 ΔΜ 155/18-11-1997
HUGIN ITALIANA 2100/G15 EX 156/18-11-1997
SFERA ATENA PLUS15 ΜΓ 157/09-12-1997
BMC-300015 ΠE 158/23-12-1997
CR-70215 ΙΗ 159/10-03-1998
BEETLE/5015 ΖΜ 160/17-03-1998
OLYTAX ECR 200015 ΓΗ 161/24-03-1998
DATAPROCESS DSA-4000F15 XI 164/05-05-1998
TEC-MA-103515 ΑΧ 165/16-06-1998
ADMATE 25615 ΦΔ 166/16-06-1998
ASTRA 200015 ΚΛ 167/23-06-1998
OMRON RS 28TF15 ΟΤ 168/30-06-1998
IBM 4614 SUREONE15 ΙΖ 169/14-07-1998
NATIONAL OPALE15 NE 170/28-07-1998
FUTURA 5015 ΣΠ 171/01-12-1998
SHARP ER-A455G15 ΔΓ 174/05-10-1999
ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 70315 ΙΥ 175/05-10-1999
EURO SMART15 ΤΓ 176/05-10-1999
OTTIMA 10015 ΜΑ 177/05-10-1999
OTTIMA 20015 ΜΒ 178/05-10-1999
REGINA 10015 ΤΒ 179/05-10-1999
REGINA 20015 ΤΔ 180/05-10-1999
EUROTEAM15 ΤΗ 181/12-10-1999
DATAPROCESS DSA-7515 ΠΙ 182/16-11-1999
SKYTEC SUPERSTAR T15 ΒΑ 183/16-11-1999
SKYTEC SUPERSTAR 215 ΒΓ 184/16-11-1999
PV-200015 ΒΙ 185/07-12-1999
VV-200015 ΒΘ 186/07-12-1999
PLATO-POS FP-210G15 ΜΠ 187/14-12-1999
EPSON-FISCAL MODEL 21015 ΠΗ 188/21-12-1999
DCR ASTERIAS 1500 EURO15 ΔΚ 189/18-01-2000
DCR ASTERIAS 2000 T EURO15 ΔΘ 190/18-01-2000
NCR 7445 FALCON15 ΤΥ 191/18-01-2000
NCR 745315 ΝΙ 192/22-02-2000
CASIO FE-500G15 EN 193/29-02-2000
ADMATE 23715 ΚΔ 194/07-03-2000
ICS MICROPOS15 ΑΚ 195/04-04-2000
PLATO-POS FP 950G15 ΠΥ 196/12-06-2000
ELCOM EURO 2000 T15 ΛΠ 197/12-06-2000
STRADA 200015 ΜΧ 198/22-06-2000
ASTERIAS SERENA F15 ΔΙ 199/04-07-2000
EPSON FISCAL MODEL 95015 ΛΜ 200/20-07-2000
ASTERIAS SERENA C15 ΔΦ 201/12-09-2000
EUROSHOP15 ΤΖ 202/12-09-2000
ADMATE 25715 ΦΜ 203/12-09-2000
ADMATE 257 E15 ΦΧ 204/12-09-2000
NATIONAL NK-300 GF15 ΧΑ 205/25-10-2000
NATIONAL NK-150 GF15 ΓΤ 206/25-10-2000
320 ELITE15 ΟΚ 207/25-10-2000
DPS S-100015 ΝΣ 208/07-11-2000
NATIONAL MINI OPALE15 ΑΤ 209/14-11-2000
NATIONAL OPALE IF15 ΣΓ 210/14-11-2000
FUJITSU G-88515 ΧΚ 211/14-11-2000
SAREMA GRILLO15 ΗΚ 212/14-11-2000
IRS CE 250015 ΓΧ 213/05-12-2000
IRS CE 300015 ΧΓ 214/05-12-2000
ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 40015 ΙΧ 215/05-12-2000
SHARP ER-A 236G15 ΓΔ 216/11-12-2000
EURO FISCAL 200015 ΑΘ 217/12-12-2000
FUJITSU G-88015 ΒΦ 218/09-01-2001
A-CASH 32415 ΑΒ 219/09-01-2001
SMART15 ΑΩ 220/06-02-2001
PRIMA POS15 ΑΜ 221/20-02-2001
JCM GOLD G-165GK15 ΠΧ 222/06-03-2001
ND 77 MF BEETLE/M15 ΝΒ 223/06-03-2001
OLIVETTI CRF 4080 LOGIC15 ΗΔ 224/06-03-2001
CASIO FE-81015 ΕΓ 225/20-03-2001
ADMATE MICRO15 ΦΩ 226/20-03-2001
DM-6015 ΜΥ 227/03-04-2001
EKO15 ΓΣ 228/03-04-2001
EPOS15 ΝΜ 229/03-04-2001
INTRACOM CR 40115 ΙΔ 230/03-07-2001
CASIO FE-300015 ΗΕ 231/10-07-2001
CASIO FE-400015 ΗΤ 232/10-07-2001
DATAPROCESS DSA-100S15 ΜΝ 233/10-07-2001
DATAPROCESS DSA-100SR15 ΛΑ 234/10-07-2001
ADMATE NPT-15015 ΩΦ 235/04-09-2001
OMRON RS28TFR15 ΩΑ 236/04-09-2001
INTERPAN-205 S15 ΧΜ 237/30-10-2001
INTERPAN-205 R15 ΘΑ 238/30-10-2001
PALMAR15 ΡΑ 239/13-11-2001
ESTELLA15 ΣΛ 240/13-11-2001
ARCADIA 601015 ΓΛ 241/11-12-2001
PRIMA 200015 ΑΓ 242/25-04-2002
MONS DITRON MP10015 ΙΠ 243/22-05-2002
AUTONOMOUS ND7715 ΔΑΥ 244/19-06-2002
IBM 4610 SUREMARK GR315 ΔΗΒ 245/17-07-2002
IBM 4610 SUREMARK GR515 ΔΗΜ 246/17-07-2002
MESSINIA 10215 ΓΜ 247/22-07-2002
MESSINIA R10215 ΓΥ 248/22-07-2002
NCR 745615 ΝΗ 249/22-07-2002
ELCOM EURO 500 -HANDY15 ΔΠ 250/20-09-2002
OPTIMUS-IC SAMBA15 ΡΕ 251/31-10-2002
PROLINE COSMOS15 ΦΠ 252/10-12-2002
DPS PALM15 ΦΟ 253/17-12-2002
ADMATE 150015 ΦΣ 254/20-12-2002
ICS PALMARE15 ΧΣ 255/20-12-2002
CAMEL15 ΔΩΕ 272/19-05-2003
IBM 4610 SUREMARK GB315 ΔΘΒ 284/24-07-2003
IBM 4610 SUREMARK GB515 ΔΘΝ 285/24-07-2003
TECPOS ST5215 ΤΛ 288/17-10-2003
FPU15 ΔΗΓ 293/14-11-2003

ΠΟΛ.1196/2017 – Η απόσυρση των κατωτέρω ταμειακών από τη χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , μέχρι την 29-6-2018. Από την 30-6-2018 και εξής τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. της υπόψη κατηγορίας που εμφανίζεται ως ενεργός στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΆδεια Καταλληλότητας
NIKKO – REX SK-11215IA 01/20.11.89
OMRON GR 1015ΟΜ 02/20.11.89
ADMATE 25515ΑΦ 03/11.12.89
MF 18615ΙΝ 04/22.12.89
IES L-20151Ε 05/26.4.90
ΤΕC ΜΑ 1040 KD-1-GR15ΚΠ 06/27.6.90
ΗΕRΜΕS Η-13015ΕΖ 07/11.7.90
ΕΛΚΑ 92-S15ΕΛ 08/11.7.90
DPS S-20015ΚΣ 09/11.7.90
SHARP ER 210015ΜΙ 10/11.7.90
CASIO 3900 GR15EM 11/11.7.90
NT.S. 201215ΚΤ 12/11.7.90
ΟΜΕGΑ BCR-55515ΘΜ 13/11.7.90
FΟΜΑX 815ΝΚ 14/25.7.90
CΟΜΡΑSS 290 S15ΑΡ 15/25.7.90
ΜΕRCURY 461215ΓΡ 16/11.9.90
ΑSTΕR-GΑ-31415ΕΔ 17/17.10.90
LΟΑDΕR LΤ 200015ΛΤ 18/23.10.90
IES 221615ΙΣ 19/29.11.90
OMRON GR 351015ON 20/20.12.90
SHARP ER 310015ΜΚ 21/10.1.91
GRF 290815ΟΕ 22/10.1.91
ΡΑSCOΜ 6215ΩΡ 23/31.1.91
FELEN 70015ΜΤ 24/5.2.91
JEWEL – HI15ΠΓ 25/5.2.91
SEM 21015ΣΕ 26/5.2.91
ΑΤΤΑLUS 45015ΣΜ 27/5.2.91
ΜΕC 200015ΜΔ 28/14.2.91
ΤΟΡ CASH Β-30015ΤΟ 29/14.2.91
NATIONAL- NTS 401815NA 30/18.4.91
UNICASH UC 1000151Τ 31/25.4.91
HERMES H-50515ZA 32/9.5.91
OMEGA ECR-300015ΩM 33/9.5.91
UNIWELL 100015ΠΣ 34/16.5.91
UNIWELL 200015nN 35/16.5.91
COMPASS 292 S15ΡΘ 36/30.5.91
CP 216-F15KB 37/19.6.91
CASIO ΤΚ 1200G15E0 38/11.9.91
SAREMA XT15 HA 039/17.10.91
IES 222615ΕΣ 40/31.10.91
IES 223615ΙΘ 41/31.10.91
SANYO ECR 482A15ΣA 42/31.10.91
INTERCASH 200015ΠΛ 43/20.11.91
WALTHER15KA 44/20.12.91
BMC CR 28015AE 45/20.12.91
ICR-700015IK 46/21.2.92
DAIKON 10115Ar 47/21.2.92
IBM 468015IB 48/21.2.92
FUJITSU GENERAL G 321015ΓΦ 49/27.2.92
INFOCASH 63015I0 50/27.2.92
NCR 2190G15ΣN 51/25.5.92
FOMAX 19015KZ 52/1.7.92
DPS S-120015PM 53/28.8.92
TEC FT 7715TE 54/28.8.92
SIEMENS-NIXDORF 2000/1015ZN 55/4.12.92
BMC CR-19015BM 57/3.2.93
ΟΜRΟΝ GR-3015OP 58/3.2.93
IES 210615ΠΜ 59/1.4.93
FR 200015ΦΡ 60/1.4.93
ΝΑΤΙΟΝΑL ΝΚ-400 GF15ΤΡ 62/7.4.93
SΙΕΜΕΝS-ΝΙXDΟRF 8812- 2000/10 MF15ΖΝ 63/18.5.93
ΒRΟΤΗER GR 280 F15ΒΡ 64/3.8.93
ELPOS 93015ΕΚ 65/29.9.93
ΑSΤΕRΙΑS F-100015ΑΣ 66/1.3.94
CΑSΙΟ FΕ-70015ΕΤ 69/17.5.94
ΙΝFΟCASH 91015ΙΡ 71/19.7.94
NCR 705215ΣΟ 73/19.7.94
DPS / iPC15ΤΧ 75/20.9.94
CP 190 F15ΒΛ 79/29.11.94
SΑΜSUNG ΕR 250 F15ΤΝ 81/10.1.95
SΑΜSUNG ΕR 4615 F15ΤΣ 82/17.1.95
QUEST POS15ΚΕ 83/17.1.95
UNIWELL UA-50015ΒΧ 84/31.1.95
ΟΜRΟN GR-30150Γ 85/31.1.95
ΒRΟΤΗΕR GR 190 F15ΑΗ 87/2.5.95
BMC CR 28015ΠΤ 88/23.5.95
BMC CR 19015ΠΡ 89/23.5.95
CP 216 F-Μ15ΒΠ 91/6.6.95
ADMATE LITE15ΜΦ 92/20.6.95
ΟΜRΟN GR 2515ΥΟ 100/24.10.95
UNIWELL UA-100015ΥΑ 101/7.11.95
FISCAL GR 915ΦΑ 108/20.2.96
FISCAL GR 1115ΦΓ 109/20.2.96
ΙNΤΕLCASH 91015ΑΙ 116/21.5.96
CΑSΗLIΝE PRACTICA 91015ΜΣ 118/28.5.96
PAR POS SYSTEM 200015ΛΝ 124/7.8.96
CASHLINE PRACTICA 28215XP 125/10.9.96
CP 482 GF NET15ΑΛ 127/9.10.96
HUGIN ITALIANA 2400 G15EA 134/28.1.97
CASHLINE PRACTICA 63015ΣΡ 139/13.5.97
OLIVETTI ORS 50015EO 144/17.6.97